གླིང་གེ་སར་མདའ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དང་པོ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་མདའ་རྩལ་ཐང་ནས་བསྡུས།

108e9dd3-12fb-4326-b7ed-a4319b7e3f8c.jpg

ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བའི་འཕྲིན། ཟླ9པའི་ཚེས14ཉིན། 2018ལོའི་གླིང་གེ་སར་མདའ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་སྐབས་དང་པོ་དེ་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་མདའ་རྩལ་ཐང་ནས་བསྡུས་པ་རེད། བོད་ལྗོངས་ཆབ་མདོ་དང་མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ།སི་ཁྲོན་དཀར་མཛེས། ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན་བཅས་ཁུལ་དང་གྲོང་ཁྱེར་བཞི་ཡི་ཁམས་པའི་ཕོ་གསར་རྣམས་སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླར་འཛོམས་ནས་མདའ་རྩལ་འགྲན་བསྡུར་ལ་ཞུགས་པ་རེད། 

ecb9aec3-b3ad-4185-9f2b-0539c8d70966.jpg

རྩོམ་སྒྲིག་པ། ཀླུ་མོ་མཚོ།

དཔྱད་མཆན 0 ཡོད།